Εκπόνηση γραπτών εργασιών για σπουδαστές του ΕΑΠ και άλλων πανεπιστημίων που προσφέρουν εξ αποστάσεως ακαδημαϊκά προγράμματα και εξ αποστάσεως μαθήματα

Η Quality Papers αναλαμβάνει την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών και μαθήματα μέσω του δικτύου καθηγητών της σε όλες τις Θεματικές Ενότητες της 

 • ΔΕΟ: Διoίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • ΕΠΟ: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
 • ΕΛΠ: Ελληνικός Πολιτισμός
 • ΕΚΠ: Σπουδές στην Αγωγή
 • ΕΚΕ: Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • ΔΤΕ; Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων
 • ΔΠΜ: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδνω
 • ΔΜΥ: Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • ΜΒΑ: Management in Business Administration

 καθώς και σε άλλες ενότητες

Ειδικά για τις εργασίες παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για τη συγγραφή των εργασιών μέσω της άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στο φοιτητή και το καθηγητή.

Στους φοιτητές προσφέρονται:

 • Εκπόνηση μοναδικών εργασιών
 • Υποδειγματικές λύσεις
 • Σημειώσεις – περιλήψεις ενοτήτων
 • Μαθήματα

Οι καθηγητές της Quality Papers διαθέτουν εμπειρία 10 χρόνων στην διδασκαλία των ενοτήτων του ΕΑΠ.