Επιστημονικοί συνεργάτες αναλαμβάνουν την δημιουργία παρουσιάσεων (powerpoint) για επαγγελματικές παρουσιάσεις

Oι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την υλοποίηση επαγγελματικών παρουσιάσεων στο Powerpoint. Οι παρουσιάσεις μπορεί να γίνουν για επαγγελματικές όπως και για ακαδημαϊκές παρουσιάσεις.