Ειδικοί στατιστικολόγοι αναλαμβάνουν κάθε είδους στατιστικές αναλύσεις επιχειρήσεις και φοιτητές

Ειδικοί συνεργάτες αναλαμβάνουν την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων στο SPSS και το Excel. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Περιγραφική στατιστική
  • Επαγωγική στατιστική
  • Σχολιασμός αποτελεσμάτων
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων